Pro koho je program určen

• MŠ, ZŠ, SŠ (www.recyklohrani.cz)

• VŠ

• obchody

• kanceláře

• úřady

• čekárny

• vstupy do budov

• domácnosti

• a mnoho dalších sběrné boxy většinou umísťujeme do vstupních prostor, tak aby byly vidět, ekologický program je pro všechny ZDARMA

© 2010 Cart4Future s.r.o.